Teamcoaching en procesbegeleiding

Samen werken aan de ontwikkeling van het teamproces of het nu gaat om een nieuw gestart team op zoek naar de gezamenlijke sterktes en mogelijkheden, een geolied team dat gedeeltelijk in disbalans is geraakt. Of een (project)team dat tijdelijk is samengesteld om een verandering of vernieuwing te creëren en implementeren.

Iedere nieuwe beweging brengt disbalans met zich mee. Vaak vinden teams uit zichzelf weer een nieuwe natuurlijke balans. Soms is dit wat moeilijker en kan teamcoaching een effectief hulpmiddel zijn.

Disbalans kan ontstaan door o.a.:
- conflicten
- persoonlijke problematiek
- verandering van  taken
- nieuwe teamleden
- nieuwe teamleider
- ontwikkelingen in de organisatie
- verandering van klant of product

Bij teamcoaching en procesbegeleiding ligt de focus op de ontwikkeling van het groepsproces en het bereiken van de vooraf gestelde doelen.
Het zelfsturend vermogen van het team wordt gestimuleerd en bewustzijnsprocessen in gang gezet. Daarnaast worden methodieken ingezet die de samenwerking en de communicatie zowel in als buiten het team verbeteren.

 

In overleg met de opdrachtgever wordt een plan van aanpak opgesteld.