Systemisch werk

Wat is het
Ieder mens maakt onderdeel uit van systemen. Eén van de belangrijkste systemen is de familie van herkomst. Andere voorbeelden van systemen zijn het huidige gezin, de organisatie waar men werkt, landen van herkomst, vriendschappen, partnerrelaties etc.
Systemisch werk is een manier om naar complexe vragen te kijken die voortkomen uit problemen of klachten in het leven van de vragensteller.

De benaming systemisch werk bevat eigenlijk alle vormen van opstellingen maar daarnaast is het ook een oordeelloze manier van kijken zonder dat het een beter is dan het ander. Dit laatste aspect wordt door veel mensen als bevrijdend en erkennend ervaren.

Hoe werkt het
Bij opstellingen wordt de situatie visueel gemaakt door het opstellen van personen of pilonen in de ruimte. Er kan ook gekozen worden voor het werken met blokjes of poppetjes op tafel. Personen of symbolen representeren een specifieke (werk)vraag waardoor dieperliggende patronen zichtbaar worden. In principe kan alles opgesteld worden: mensen, thema's, dingen. Uiteindelijk gaat het erom dat ieder de juiste plek kan innemen in het systeem en ieders lot wordt erkend zodat er een opening ontstaat naar de toekomst.
Het is een werkwijze die op een krachtige en snelle manier blokkades op kan heffen.