ABLE Competentiescan

Met ABLE competentiescans kan snel en goedkoop 360° feedback worden gerealiseerd. Aan de hand van een vragenlijst geven collega's, chefs, ondergeschikten, klanten en de kandidaat zelf hun beeld van de mate waarin een kandidaat over de gewenste competenties beschikt. In een rapport worden deze scores gevisualiseerd.

Het rapport kan bijvoorbeeld worden gebruikt om aan het begin van een coachings- of opleidingstraject vast te stellen wat leerpunten zijn. Vaak wordt later in het traject opnieuw een scan gedaan om de voortgang/resultaten vast te stellen. De scans zijn beschikbaar in diverse varianten:
Scan & Plan meet het ontwikkelingsniveau van een individu
QScan en Review meten het ontwikkelingsniveau van een team, afdeling, of doelgroep
Ontwikkelingsmonitor meet de vorderingen in een ontwikkelingsproces van individu of groep

Voorbeeld